Kinh nghiệm Mật tông

Từ tôn kính tiền sử, cổ  đại về  đất mẹ  đã nảy sinh tầm nhìn thiêng liêng thực sự, bao hàm tất thảy, tầm nhìn Mật tông – điều có thể được dịch là ‘sợi chỉ bản chất’ – uốn khúc theo cách của nó qua hầu hết mọi phần sống động và sáng tạo của mọi tôn giáo. Cả Hindu giáo lẫn Jaina giáo đều gặp gỡ và  được làm phong phú thêm bởi Mật tông. Nó  ảnh hưởng tới dòng Gnostic của Ki tô giáo và Sufi của Hồi giáo. Ngọn lửa của Phật giáo Mật tông được gìn giữ sống tới ngày bởi các lạtma Tây Tạng. Nhánh này, sống tới ngày nay ở Tây Tạng, là do Saraha sáng lập.

Theo một con đường, Saraha có hai thầy, một người là Sri Kirti, thuộc dòng truyền thừa trực tiếp từ Phật. Người kia, một thầy huyền bí hơn và nhiều mầu sắc hơn, ‘người phụ nữ rèn tên” trí huệ, người chúng ta gặp trong cuốn sách này, là người theo Mật tông, người lão luyện về Mật tông. Qua hai người này Saraha  đã tìm thấy chân lí bên trong của mình, bản tính Phật của mình.

Cuốn sách này là lời bình luận hiện đại về trí huệ vô thời gian của Saraha qua nhà huyền môn chứng ngộ Osho. Osho đã tiếp tục nhiệm vụ trợ giúp cho mọi người phát hiện ra chân lí của riêng mình;  để thực hiện mục tiêu này, người dùng mọi công cụ có thể đang có sẵn cho người. Người có lẽ là thầy  đầu tiên làm  đám cưới cho khoa học công truyền phương Tây với khoa học bí truyền phương Đông, về một cách tiếp cận thiêng liêng thực sự tới cuộc sống. Theo góc độ này – khả năng sử dụng mọi khía cạnh của cuộc sống, không loại bỏ cái gì – người là thầy Mật tông hiện đại.

Hôn nhân của Đông và Tây, quá khứ và hiện tại, nằm tại cốt lõi của cuốn sách đa chiều, hấp dẫn này. Bài thơ hoàng đế của Saraha, được Saraha xuất thần trao cho nhà vua giữa bãi hoả thiêu, mãnh liệt đến mức khi nhà vua nghe nó, ông ấy đã chứng ngộ tại chỗ. Saraha đem thông điệp về thiền của Phật, cùng với chủ đề Mật tông về chấp nhận vô điều kiện.

Lời bình của Osho nắm bắt thật hay mầu sắc, hương vị, chính tâm điểm của kinh nghiệm của Saraha, của cuộc hành trình cá nhân, triệt để của ông ấy, và của thông báo của ông ấy. Trên nền tảng này Osho bổ sung thêm sáng suốt riêng của mình, cách diễn  đạt hiện  đại của mình về con  đường huyền môn. Những lời kinh của bài ca của Saraha đan xen với các vấn đề của những người tìm kiếm ở thế kỉ 20 trên khắp thế giới. Những đáp ứng tự phát của Osho cho những câu hỏi cá nhân này tạo nên tầng thứ ba của cuốn sách. Và còn có một tầng nữa, tầng thứ tư, cái tồn tại ‘giữa các dòng’.

Đây là tương tác mang hơi ấm, tình yêu, vui đùa vậy mà cảm động và sâu sắc giữa thầy và đệ tử, giữa người tìm kiếm về con  đường và người  đã  đạt tới mục  đích. Nó là thoáng nhìn vào trong cách thức nhà huyền môn làm việc và  đưa chúng ta tới chính cội nguồn cuộc sống trong việc tìm tòi chân lí. Nó chỉ ra cách thức lời có thể đưa chúng ta vào im lặng, và cách thức im lặng đem chúng ta vào việc ‘biết’ trực tiếp về chân lí.

Nếu bạn cởi mở và sẵn sàng thấm  đẫm hương vị của cuốn sách này, nó có thể đẩy bạn trên cuộc hành trình huyền môn riêng của mình vào bản chất của thực tại. Nó không chỉ là cuốn sách ‘về’ một chủ điểm, nó là bản thân chủ điểm đó. Tất cả những ai đủ dũng cảm để thám hiểm lãnh thổ riêng của mình đều được mời đi cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *