Về chúng tôi

Bàng hoàng chợt tỉnh, cuộc sống trở nên ngày một  huy hoàng và thêm phần lễ hội hơn … Chúng tôi sực nhớ lại, hình như những điều này mình đã biết từ lâu lắm rồi, nó có sẵn trong mình rồi, nhưng mình đã chưa bao giờ nhìn vào, chưa bao giờ để Ý THỨC chiếu rọi vào. Nay tất cả đều sống lại.

Đó là cảm xúc chung của chúng tôi, những người yêu thích sách Osho, trên con đường tìm kiếm điều đích thực của cuộc sống, để từ đó tự biến đổi chính mình để ngày một trở nên TỈNH THỨC hơn trong cuộc sống.

Với tầm vốn hạn hẹp và đầy định kiến nên chúng tôi đã không cảm nhận được những điều được thốt ra từ những bậc  chứng ngộ trong quá khứ thường được ghi lại một cách cô đọng vắn tắt trong kinh điển. Nhưng đọc những cuốn sách của Osho chúng tôi cảm nhận chân lý giản dị của cuộc sống được nối liền với những kinh nghiệm đời thường.

Qua sách của Osho chúng tôi hiểu rằng cuộc sống bản chất là lễ hội và chỉ có sự NHẬN BIÊT và TÌNH YÊU mới có thể giúp chúng ta cảm nhận được hết ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Các bài nói của Osho đã giúp chúng tôi như vậy đấy.

Chính vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những lời kinh hiện đại, những lời có cánh, có thể giúp các bạn bay lên những tầm cao nhất của tâm thức nhân loại.

Tại website này, chúng tôi chọn lọc và đưa lên các bài nói của Osho, cả theo hai dạng.

Dạng thứ nhất là những cuốn sách được biên tập từ nhiều bào nói về các chủ đề nào đó. Loại sách này phù hợp với con người đương đại, đang trăn trở trong cuộc sống của mình, tuy nhiên chúng không trọn vẹn, không đầy đủ.

Dạng thứ hai là trọn vẹn các bài nói của Osho. Đây là những bài nói dẫn dắt người đọc từ chỗ thấp nhất lên chỗ cao nhất. Những bài nói này có nhiều tầng trí huệ mà tuỳ vào khả năng nhận biết của người đọc mà nắm bắt được hay không các tầng đó. Do đó cứ đọc đi đọc lại, mỗi lần lại sẽ thấy những điều mới hé lộ ra mà lần đọc trước mình không thấy.

Còn với các bạn muốn tìm hiểu ban đầu, chưa đi vào các bài nói sâu sắc, các bạn có thể đọc những trích đoạn trong các bài nói của Osho về các chủ đề mà chúng tôi đã chọn lọc.

Xin chân thành cảm ơn!